Preview Mode Links will not work in preview mode

Schulman och Gårdinger


Jun 7, 2017

Livsmedelsdiskussionen fortsätter även denna vecka. Är avokado för dyrt? Längder! Calle har en spaning om en ny mattrend, men får då en känga av Pontus. Dessutom är det lite spänt i podstudion.