Preview Mode Links will not work in preview mode

Schulman och Gårdinger

Sep 18, 2017

Folk som tackar nej till Facebook-events och måste säga att de är utomlands. Etc. Osv. Mm.


Sep 13, 2017

Pontus är i Grekland och visst hör man att han är lite dragen?


Sep 1, 2017

Calle och Pontus är tillbaka!