Preview Mode Links will not work in preview mode

Schulman och Gårdinger


Mar 15, 2017

Om vändningen i Calles liv, tre filter om skvaller och fake news. Dessutom får vi veta hur det gick för Pontus i golfhallen.